American Medical Center Ordinul nr. 814/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate

Ordinul nr. 814/2018 – Decontarea tratamentelor în străinătate

Modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate

Nr. crt. Numele şi prenumele Diagnosticul complet* Numărul/ Data înregistrării solicitării Punctaj total** Punctaj pentru costul estimat al tratamentului solicitat*** Punctaj pentru perioada de timp**** Punctaj total final Decizia comisiei aprobat/ neaprobat
1 2 3 4 5 6 7 8 9